Flet- og adresseringsopgaver

Sådan opbygning og leverer du dine fletdata


Fletdata til adresseringsopgaver:
Som udgangspunkt er enhver given flet- og adresseringsopgave baseret på en færdig Microsoft Excel fil, hvis ikke andet er aftalt. Det er hertil en god idé, at du kun gør brug af Windows PC standard systemfonte, som Arial, Verdana og Times New Roman, som alle er meget velegnet til formålet, fordi disse typisk indeholder det største antal specialkarakter og -tegn samt er anbefalet af Post Danmark.

Vi kan ikke gøre brug af designerfonte, som alene er designet til Macintosh. Designerfonte der ikke er udviklet, som egentlige ”pro versioner” indeholder typisk ikke alle de specialkarakter og -tegn, som kan blive nødvendige til adresseringsopgaven.

Data skal altid opdeles i kolonner, hvor firmanavn, adresse, postboks, post nr, by og att person, altid er opdelt i lodrette kolonner, men altid med samme modtagerdata i samme række. Adskil aldrig dine fletdata med komma indenfor samme celle i de vandrette rækker.

Dine fletdata skal altid være forsynet med en titellinie, som er første række (række 1). Se også nedenstående illustration:Udenlandske adresser skal altid sorteres samlet først eller sidst i dine fletdata.
Hvis dine fletdata skal have en konkret sortering, f.eks. alfabetisk eller hvis Post Danmark har fremsat nogle krav til sorteringen, så skal din adressefil leveres sorteret, som din eller Post Danmarks krav foreskriver. 

Vedlæg altid Dummy (vejledning), som angiver ønsket placering, rækkefølge og typografi.
 

Ring for tilbud på din næste trykopgave hos Green Graphic

Har ovenstående fanget din interesse, så ring til os og få et godt tilbud, hvor pris, kvalitet og levering er nøgleord.

 

Gå til Green Graphic kontaktinfo

Green Graphic ApS © 2023 | Industrivej 33 - 7430 Ikast - Tlf. 9725 1811 - Fax 9725 1908 - info@green-graphic.dk                                              Site by Form Agenda