Flet- og adresseringsopgaver

Sådan opbygges og leveres fletdata


Fletdata til adresseringsopgaver:
Som udgangspunkt er enhver given flet- og adresseringsopgave baseret på en færdig Microsoft Excel fil, hvis ikke andet er aftalt. Det er hertil en god idé, at du kun gør brug af Windows PC standard systemfonte, som Arial, Verdana og Times New Roman, som alle er meget velegnet til formålet, fordi disse typisk indeholder det største antal specialkarakter og -tegn samt er anbefalet af Post Danmark.

Data skal altid opdeles i kolonner, hvor eksempelvis firmanavn, adresse, postboks, postnr, by og att person, altid er opdelt hver for sig i lodrette kolonner. Samtlige postnumre i dine data skal altid være sorteret i én separat kolonne.
Adskil ikke dine fletdata med komma indenfor samme celle i de vandrette rækker, men del dem op i lodrette kolonner.
Dine fletdata skal altid være forsynet med en titellinie, som er første række (række 1). Se også nedenstående illustration:Hvis dine fletdata skal have en konkret sortering, f.eks. alfabetisk, i grupperinger eller efter nogle specifikke sorteringskrav fra Post Danmark, så skal adressefilen leveres korrekt sorteret.
Udenlandske adresser skal altid sorteres samlet først eller sidst i dine fletdata.
Vi tilbyder almindelig sortering af postnumre, sorteret fra laveste til højeste postnummer, som en tillægsydelse. 

Vedlæg altid Dummy (vejledning), som angiver ønsket placering, rækkefølge og typografi.

Ring for tilbud på din næste trykopgave hos Green Graphic

Har ovenstående fanget din interesse, så ring til os og få et godt tilbud, hvor pris, kvalitet og levering er nøgleord.

 

Gå til Green Graphic kontaktinfo

Green Graphic ApS © 2023 | Industrivej 33 - 7430 Ikast - Tlf. 9725 1811 - Fax 9725 1908 - info@green-graphic.dk                                              Site by Form Agenda