FSC®

Green Graphic blev FSC certificeret i januar 2010.


FSC-mærke på tryksager er garanti for at træet i papiret kommer fra skovdrift, hvor der tages hensyn til dyre – og planteliv samt de mennesker der lever i og af naturen. FSC-mærket kan sidde på træ og andre produkter, herunder papir, hvori træ indgår.

Fælles for skovene er:
- Der fældes ikke mere træ, end skoven kan nå at reproducere
- Truede arter og udsatte områder beskyttes mod fældning
- Dette skaber bedre vilkår for dyre- og planteliv
- Arbejderne uddannes til deres job og får sikkerhedsudstyr til arbejdet
- Indfødte folkeslag sikres deres traditionelle ret til adgang og brug af skoven

Vælger du FSC-mærket på din tryksag, vælger du bæredygtig papir og miljørigtig produktion.

Green Graphic ApS © 2023 | Industrivej 33 - 7430 Ikast - Tlf. 9725 1811 - Fax 9725 1908 - info@green-graphic.dk                                              Site by Form Agenda